§ 1 Algemeen

Uw persoonlijke gegevens (bijv. aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming en de wet op de gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). U wordt in het volgende reglement geïnformeerd over de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers, de rechtsgrondslagen en de opslagtermijnen maar ook over uw rechten en de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft alleen betrekking op onze websites. Indien u via links op onze pagina's wordt doorverwezen naar andere sites, gelieve u daar te informeren over de respectievelijke behandeling van uw gegevens.

§ 2 Gegevensverwerking voor de uitvoering van de overeenkomst

(1) Doel van de verwerking
Uw persoonsgegevens, die u ons in het kader van het bestelproces meedeelt, zijn nodig om een overeenkomst met ons te kunnen sluiten. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de goederen echter niet toesturen zonder uw adres. Voor sommige betaalmethoden hebben wij de vereiste betalingsgegevens nodig om ze door te geven aan een door ons gemachtigde betalingsdienstaanbieder. De verwerking van uw in het bestelproces ingevoerde gegevens vindt derhalve plaats met het oog op de uitvoering van het overeenkomst. Als u ons voor de sluiting van het overeenkomst per e-mail, via een contactformulier etc. een aanvraag toestuurt, verwerken wij de daar ontvangen gegevens met het oog op de uitvoering van precontractuele maatregelen en de beantwoording van uw vragen over onze producten.

(2) Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder b), GDPR.

(3) Categorieën ontvangers
Betalingsdienstaanbieder, verzenddienstaanbieder, hostingprovider, indien van toepassing productmanagementsysteem, indien van toepassing leveranciers (dropshipping).

(4) Opslagperiode
Wij slaan de voor de afwikkeling van het overeenkomst vereiste gegevens op tot het verstrijken van de wettelijke garantie- en, indien van toepassing, contractuele garantietermijnen. Wij bewaren de door de handels- en belastingwetgeving voorgeschreven gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven periodes, namelijk tien jaar (§ 257 HGB, § 147 AO). De gegevens die worden verwerkt om precontractuele handelingen te verrichten, worden gewist zodra de handelingen zijn verricht en er geen overeenkomst meer kan worden gesloten.

§ 3 Commentaar / Beoordelingen

(1) Doel van de verwerking
Het is mogelijk om een commentaar te plaatsen. Uw gegevens (bijv. naam/pseudoniem, e-mailadres, website) worden dan alleen verwerkt met het oog op de publicatie van uw commentaar.

(2) Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 f) GDPR.

(3) Legitiem belang
Ons rechtmatig legitiem belang is de openbare uitwisseling van meningen van gebruikers over bepaalde onderwerpen en producten. De publicatie dient onder meer transparantie en opinievorming. Uw belang bij gegevensbescherming wordt beschermd, aangezien u uw commentaar onder een pseudoniem kunt publiceren.

(4) Opslag termijn
Er is geen specifieke opslagperiode vastgelegd. U kunt op elk moment vragen om uw commentaar te verwijderen.

(5) RECHT VAN BEZWAAR
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking die is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f), GDPR en niet dient voor directe reclame om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. In het geval van directe reclame kunt u zowieso te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

§ 4 Verzending van stofstalen

Het is mogelijk om gratis samples te bestellen in onze winkel. Daartoe vragen wij enkele gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), die wij uitsluitend gebruiken voor het toezenden van samples. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

§ 5 Verdere informatie

(1) Doel van de verwerking
Het doorgeven van het telefoonnummer aan de verzendmaatschappij of eventueel direct telefonisch contact door ons om de koper op de hoogte te kunnen brengen van de verzendstatus en/of om de details van de bestelling te verduidelijken.

(2) Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 a) GDPR.

§ 6 Kredietwaardigheidscontrole door Klarna

Gelieve kennis te nemen van het volgende privacybeleid indien u gebruik wenst te maken van de betalingsdiensten van Klarna:

http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

§ 7 Webanalyse met Google Analytics

(1) Doel van de verwerking
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van geactiveerde IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en ook om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.
Verdere informatie onder https://policies.google.com/technologies/partner-sites

(2) Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 f) GDPR.

(3) Legitiem belang
Ons legitiem belang is de statistische analyse van consumentengedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Om uw belang bij gegevensbescherming te waarborgen, maakt deze website gebruik van Google Analytics met de extensie "anonymizeIP()", zodat de IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

(4) Categorieën ontvangers Google, partnerondernemingen

(5) Overbrenging naar een ander land
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

(6) Opslag termijn
Onbegrenst.

(7) RECHT VAN BEZWAAR
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verkregen en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: optout

U kunt het verzamelen ook verhinderen door een opt-out-cookie in te stellen. Als u wilt voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt, klik dan hier: Google Analytics deaktivieren

§ 8 Informatie over cookies

(1) Doel van de verwerking
Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere producten in uw winkelwagentje te plaatsen.

(2) Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 f) GDPR.

(3) Berechtigtes Interesse
Ons legitiem belang is de functionaliteit van onze website. De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. Dit waarborgt uw belang bij gegevensbescherming.

(4) Opslag termijn
De technisch noodzakelijke cookies worden gewoonlijk verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een levensduur die varieert van enkele minuten tot meerdere jaren.

(5) RECHT VAN BEZWAAR
Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, dient u de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser uit te schakelen. Dit kan echter een functionele beperking van onze website tot gevolg hebben. U kunt permanent opgeslagen cookies ook te allen tijde via uw browser verwijderen.

§ 9 Webadvertentiedienst met Google Adsense

(1) Doel van de verwerking
Op deze pagina's gebruikt Google Adsense, een webadvertentiedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") ingezet, om reclame (tekstadvertenties, banners ect. ) te plaatsen. Daarvoor slaat uw browser cookies (kleine tekstbestanden) op uw harde schijf op. Deze cookies worden door Google gebruikt om inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media aan te bieden en het surfgedrag op onze website te analyseren. Bij Apps worden apparaat-ID's gebruikt. Daarnaast wordt informatie over uw gebruik van onze website gedeeld met sociale media, advertentie- en analysepartners. Deze partners combineren deze informatie met andere gegevens die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld in de loop van uw gebruik van de diensten.

(2) Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 a) GDPR.

(3) E Categorieën ontvangers
Google, partnerondernemingen

(4) Overbrenging naar een ander land
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

(5) Opslag termijn
Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang u met de verwerking ervan hebt ingestemd.

(6) Herroeping van toestemming
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen ten aanzien van de verantwoordelijke persoon.

§ 10 Nieuwsbrief

(1) Doel van de verwerking
Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor reclamedoeleinden, dat wil zeggen dat wij u in het kader van de nieuwsbrief hoofdzakelijk zullen informeren over producten uit ons assortiment. Voor statistische doeleinden kunnen wij evalueren op welke links in de nieuwsbrief wordt geklikt. Het is voor ons niet mogelijk te achterhalen welke specifieke persoon heeft geklikt. U hebt afzonderlijk of, indien van toepassing, in de loop van het bestelproces uitdrukkelijk de volgende toestemming gegeven: Abonneer u op de nieuwsbrief.

(2) Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 a) GDPR.

(3) Opslag termijn
Uw e-mailadres wordt alleen opgeslagen voor de verzending van de nieuwsbrief voor de duur van de gewenste registratie.

(5) Herroepingsrecht
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich als volgt uitschrijven: Via een afmeldlink in de nieuwsbrief per e-mail.

§ 11 Gebruik van Google remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google op interesses afgestemde advertenties te tonen. In de browser van de bezoeker van de website wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer deze websites bezoekt die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die verband houden met inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google.

Volgens haar eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonsgegevens. Indien u echter geen gebruik wenst te maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze uitschakelen door de overeenkomstige instellingen te wijzigen via http://www.google.com/settings/ads. U kunt ook het gebruik van cookies voor interesse gebaseerde reclame via het initiatief van het reclamenetwerk deactiveren door de instructies te volgen onder http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen.

§ 12 Google AdWords
Onze website maakt gebruik van Google conversion tracking. Als u op onze website terecht bent gekomen via een advertentie van Google, wordt er door Google Adwords een cookie op uw computer geplaatst. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te kunnen identificeren.

Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u het plaatsen van een hiervoor vereiste cookie weigeren - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitschakelt of door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleleadservices.com" worden geblokkeerd.

Let wel op dat u de opt-out cookies niet mag verwijderen zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden opgeslagen. Als u al uw cookies in de browser hebt gewist, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

§ 13 Rechten van de betrokkenen personen

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten aanzien van ons:

1. Het recht op informatie
U kunt ons vragen u te bevestigen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u ons om de volgende informatie vragen:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

(4) e geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor de vaststelling van de opslagduur;

(5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een recht om de verwerking door ons te beperken of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;

(6) het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, lid 1 en lid 4, van de GDPR en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene persoon.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ander land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende garanties overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de gegevensoverdracht.

2. Recht op correctie
U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling door ons indien de over u verwerkte persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn. Wij moeten de rectificatie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking
U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

(2) indien de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) indien wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of

(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden waarop wij aanspraak kunnen maken, zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een juridische vordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Indien de restrictie van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door ons in kennis gesteld voordat de restrictie wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering van gegevens
a) Verplichting tot verwijdering
U kunt ons verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen en wij zijn verplicht deze gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) de u betreffende persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming voor de verwerking in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het verwijderen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de EU of van een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn.

(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, DSGVO.

b) Informatie aan derden
Indien wij de u betreffende persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht zijn deze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen
Het recht om gegevens te wissen bestaat niet voor zover de verwerking hiervan noodzakelijk is

(1) betreffende de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en op informatie;

(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan wij zijn onderworpen, of voor de vervulling van een opgave voor algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3 GDPR;

(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of

(5) voor de vaststelling, de uitoefening of verdediging van juridischevorderingen.

5. Recht op inlichtingen
Indien u het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking tegen ons heeft doen gelden, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze correctie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, indien

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschonden. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgelegd.

7. Recht op bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen de u betreffende persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. U hebt de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met de gebruikmaking van technische specificaties.

8. Recht om de toestemming in te trekken inzake de wetgeving gegevensbescherming
U hebt het recht uw verklaring van toestemming in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9. Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u juridische gevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons,

(2) is toegestaan volgens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen; of

(3) gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Met betrekking tot de in 1 en 3 genoemde gevallen nemen wij passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen te beschermen.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere administratiefrechtelijke of gerechtelijke mogelijkheden heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 78 GDPR.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:
Christian Arnold
Altenburger Str. 21/2
04626 Schmölln
info(-at)sonnenschutz-riese.de

Einde van het privacyverklaring
Dit privacybeleid is opgesteld door de juristen van janolaw en beoordeeld in de advocatenpraktijk. De janolaw AG garandeert de eersteklas kwaliteit van dit product en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen.