Sonnenschutz Riese GmbH
Altenburger Straße 21/2
04626 Schmölln

Sonnenschutz Riese GmbH wordt vertegenwoordigd door:
Christian Arnold

BTW-identificatienummer conform § 27a van de Duitse wet op de omzetbelasting (UStG):
BTW identificatienummer: DE363757893

Hotline Duitsland: 0800 5 33 00 44 (Gratis voor Duitsland)
Hotline Oostenrijk: 0800 070 184 (Gratis voor Oostenrijk)
hotline_info_ch

Web: www.sonnenschutz-riese.de
E-mail: info@sonnenschutz-riese.de

Rekeninghouder: Sonnenschutz Riese
IBAN: DE03 8207 0024 0630 5445 00
SWIFT: DEUTDEDBERF
Bank naam: Deutsche Bank

Ingeschreven in het handelsregister:
Register rechtbank: Amtsgericht Jena
Registratie nummer: HRB 521222

 

Aansprakelijkheidsverklaring
De informatie die op deze pagina's kan worden geraadpleegd, maakt geen aanspraak op juistheid of volledigheid. Het gebruik hiervan is op eigen risico.

Copyright
Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor aanbiedingen van derden op het World Wide Web (zogenaamde "deep links"). Voor zover links verwijzen naar aanbiedingen van derden, bevatten deze, voor zover ons bekend, geen strafbare of anderszins verboden inhoud. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor deze inhoud.

Copyright en fotocredits
De hier gebruikte productfoto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de opslag, de verspreiding en het gebruik in gedrukte en elektronische vorm is een schriftelijke aanvraag voor een machtiging tot gebruik vereist.

Online platform voor geschillenbeslechting
Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening: De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weergegeven kann worden.

Handelmerken
Alle merknamen van onze producten zijn geregistreerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten.

Homeflexx®: is een geregistreerd handelsmerk van MyRollo.

Cosiflor®: is een geregistreerd handelsmerk van de Hunter Douglas Holding GmbH & Co. KG.

Velux® en het Velux® merkteken zijn geregistreerde handelsmerken van VKR Gruppe.

Fakro® is het merkteken van FAKRO PP Sp. z. o. o.

Roto® is het merkteken van ROTO Frank AG