ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN Sonnenschutz Riese GmbH- mit Sitz in 04626 Schmölln / Deutschland

§ 1 Toepassingsgebied, klantinformatie
De volgende algemene voorwaarden regelt de contractuele relatie tussen Sonnenschutz Riese GmbH en consumenten en ondernemers die via onze winkel goederen kopen. Wij erkennen geen voorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van onze algemene voorwaarden. De contractuele taal is Duits.

§ 2 Sluiting van het contract
(1) De aanbiedingen op het internet zijn een niet-bindende uitnodiging aan u om goederen te bestellen.

(2) U kunt een of meer producten aan het winkelmandje toevoegen. In de loop van het bestelproces voert u uw gegevens en wensen in met betrekking tot de wijze van betaling, leveringsmodaliteiten, enz. Pas als u op de bestelknop klikt, doet u een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. De onmiddellijke bevestiging van de ontvangst van de bestelling per e-mail, van de bestelling houdt geen aanvaarding van uw koopaanbod in.

(3) Wij zijn bevoegd uw aanbod binnen 2 werkdagen te aanvaarden door u een orderbevestiging per e-mail te sturen. Na het vergeefs verstrijken van de in zin 1 bedoelde termijn wordt uw aanbod geacht te zijn verworpen, hetgeen betekent dat u niet langer aan uw aanbod bent gebonden.

§ 3 Klantinformatie: Opslag van uw bestelgegevens
Uw bestelling met de gegevens van de gesloten overeenkomst (bv. soort product, prijs, enz.) worden door ons opgeslagen. U kunt echter geen toegang krijgen tot uw vroegere bestellingen via het internet. Wij zullen u de algemene voorwaarden toezenden, maar u kunt de algemene voorwaarden ook te allen tijde via onze website raadplegen. Als u de productbeschrijving op onze winkelpagina voor uw eigen doeleinden wilt bewaren, kunt u bijvoorbeeld een screenshot (= schermafbeelding) maken op het moment van de bestelling of de gehele pagina printen.

§ 4 Klantinformatie: Correctie kennisgeving
U kunt uw gegevens op elk moment corrigeren voordat u de bestelling verzendt, door op de delete-knop te drukken. Wij zullen u tijdens het bestelproces informeren over verdere correctiemogelijkheden. U kunt het bestelproces ook te allen tijde volledig afbreken door het browservenster te sluiten.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud
Het aangekochte artikel blijft ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

§ 6 Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken
Onze artikelen zijn onderhevig aan de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken en onze garantievoorwaarden (te vinden bij het respectievelijke product).

§ 7 Beperking van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die niet aan de goederen zelf is ontstaan en ook niet voor andere vermogensschade. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet: bij opzet of grove nalatigheid van ons of van onze medewerkers, bij persoonlijk letsel, bij schade veroorzaakt door het ontbreken van een door ons gegarandeerde kwaliteit en bij aanspraken voortvloeiend uit de Wet Productaansprakelijkheid.

Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ondeskundige / foutieve behandeling, in het bijzonder ook door het niet in acht nemen van onze gebruiksaanwijzingen / bedieningshandleidingen.

§ 8 Bevoegde rechtbank
De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, is onze vestigingsplaats.

§ 9 Online platform voor geschillenbeslechting
Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening: De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weergegeven word.

§ 10 Cancellation of orders
Een bestelling/order wordt pas als geannuleerd beschouwd na bevestiging door onze klantenservice via e-mail. Dit geldt ook voor wijzigingen die later in een bestelling worden aangebracht.

Opmerking
Deze AV zijn door de janolaw-advocaten opgesteld en in de advocatenpraktijk getoetst. De janolaw AG garandeert de eersteklas kwaliteit van dit product en is aansprakelijk in geval van een waarschuwing. Meer informatie over de aansprakelijkheidsgarantie van janolaw: https://www.janolaw.de/popups/anwaltsgarantie.html